Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 54
  • Trong tuần: 1 089
  • Tất cả: 118 279
VNPT tuyển dụng nhân lực lĩnh vực An toàn thông tin

I. VỊ TRÍ QUẢN LÝ AN NINH HẠ TẦNG

1. Số lượng cần tuyển: 02 (hai) người.

2. Mô tả công việc:

- Xây dựng, triển khai, vận hành các phương án đảm bảo an ninh hạ tầng mạng dịch vụ viễn thông bao gồm: mạng truy nhập, mạng truyền tải, mạng lõi, Internet, Telecom, 3G, 4G,  các thiết bị mạng, cổng quốc tế, SIM, thẻ của VNPT.

- Xây dựng, triển khai, vận hành các phương án đảm bảo an ninh hạ tầng mạng điều hành sản xuất kinh Doanh của VNPT.

- Nghiên cứu phát triển các ứng dụng, giải pháp, công nghệ, sản phẩm mẫu phục vụ cho lĩnh vực an ninh hạ tầng.

- Nghiên cứu phát triển các sản phẩm dịch vụ, giải pháp về an ninh hạ tầng, giải pháp đảm bảo an ninh hạ tầng cho khách hàng Doanh nghiệp.

3. Yêu cầu:

- Độ tuổi: Nam không quá 40; nữ không quá 35.

- Trình độ học vấn: Cử nhân, kỹ sư đại học hệ chính quy Khoa An toàn thông tin/CNTT/ĐTVT các trường: Học viện kỹ thuật mật mã; CNTT/ĐTVT Đại học Bách Khoa Hà Nội; CNTT/ĐTVT Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông hoặc tương đương, Đại học Quốc gia, Đại học Duy Tân…

- Có bằng Thạc sĩ ATTT, CNTT, Hệ thống thông tin.

- Trình độ Tiếng Anh: Có chứng chỉ tiếng Anh chuẩn quốc tế TOEIC tối thiểu 550 điểm trở lên hoặc tương đương.

- Kinh nghiệm công tác: Có tối thiểu 02 năm công tác trong cùng lĩnh vực.

- Có hiểu biết tốt về các hệ điều hành, các kỹ thuật khai thác tấn công và phòng thủ.

- Có kiến thức nền tảng tốt về các giao thức mạng: TCP/IP, DNS, SMTP, BGP…

- Có kiến thức tốt về một trong các mảng sau: cơ sở hạ tầng mạng lõi, hệ thống ảo hóa, giải pháp Cloud.

- Có kinh nghiệm triển khai các giải pháp đảm bảo ANTT như: Firewall, SIEM, IDS/IPS

- Ưu tiên: có các chứng chỉ CCNA Security, JNCIS-SEC, CCSP,…

4. Dự kiến nhân sự bắt đầu đi làm từ ngày 01 tháng 8 năm 2017.

5. Nơi làm việc: Trung tâm An toàn thông tin - Ban IT&VAS - Tập đoàn VNPT

 

II. VỊ TRÍ QUẢN LÝ AN NINH ỨNG DỤNG

1. Số lượng cần tuyển: 02 (hai) người.

2. Mô tả công việc:

- Xây dựng, triển khai, vận hành các phương án đảm bảo an ninh ứng dụng, dịch vụ, hệ thống cung cấp dịch vụ của VNPT.

- Xây dựng, triển khai, vận hành các phương án đảm bảo an ninh các ứng dụng điều hành sản xuất kinh doanh của VNPT.

- Kiểm thử bảo mật các ứng dụng của Tập đoàn và của đối tác.

- Nghiên cứu phát triển các ứng dụng, giải pháp, công nghệ, sản phẩm mẫu phục vụ cho lĩnh vực an ninh hạ tầng như: Bảo mật cho IoT, Điện toán đám mây, các hệ điều hành, hệ điều hành di động, thẻ SIM, thiết bị đầu cuối, thiết bị di động,  cơ sở dữ liệu, Big Data, dịch vụ đa phương tiện …

- Nghiên cứu các sản phẩm dịch vụ, giải pháp về an ninh ứng dụng, giải pháp đảm bảo an ninh ứng dụng cho khách hàng Doanh nghiệp.

3. Yêu cầu:

- Độ tuổi tuyển dụng: Nam không quá 40; nữ không quá 35.

- Trình độ học vấn: Cử nhân, kỹ sư đại học hệ chính quy Khoa An toàn thông tin/CNTT/ĐTVT các trường: Học viện kỹ thuật mật mã; CNTT/ĐTVT Đại học Bách Khoa Hà Nội; CNTT/ĐTVT Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông hoặc tương đương, Đại học Quốc gia, Đại học Duy Tân…

- Trình độ Tiếng Anh: Có chứng chỉ tiếng Anh chuẩn quốc tế TOEIC tối thiểu 550 điểm trở lên hoặc tương đương.

- Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ đánh giá điểm yếu và kiểm thử xâm nhập.

- Có kinh nghiệm trong việc quản trị dự án và phát triển ứng dụng sử dụng Java/JSP, .Net, Python, Web Application, Mobile…

- Có hiểu biết về cấu trúc ứng dụng và công nghệ (web applications, cloud-base applications, mobile technology, data encryption, and identity and access management), có kinh nghiệm về phát triển, kiểm thử bảo mật ứng dụng.

- Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm trong cùng lĩnh vực.

- Ưu tiên có các chứng chỉ CEH, CHFI, Security Plus, Penetration testing, Secure coding…

4. Dự kiến nhân sự bắt đầu đi làm từ ngày 01 tháng 8 năm 2017.

5. Nơi làm việc: Trung tâm An toàn thông tin - Ban IT&VAS - Tập đoàn VNPT

 

III. VỊ TRÍ KIỂM SOÁT AN TOÀN THÔNG TIN

1. Số lượng cần tuyển: 02 (hai) người.

2. Mô tả công việc:

- Xây dựng các chính sách, quy định, quy trình, tiêu chuẩn, hướng dẫn về an toàn thông tin cho toàn Tập Đoàn.

- Kiểm soát vận hành, kiểm tra đánh giá các quy định, quy trình, chính sách an ninh, đảm bảo việc thực thi an toàn thông tin.

- Điều phối trong việc truy vết, lần vết của các cuộc tấn công.

- Hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước trong lĩnh vực an toàn thông tin.

- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài nước để xử lý các sự cố về an toàn thông tin.

- Phối hợp với các đơn vị trong việc nghiên cứu phát triển các sản phẩm về an toàn thông tin.

- Đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ cho các đơn vị và khách hàng trong lĩnh vực an ninh dịch vụ, ứng dụng, an ninh hạ tầng mạng.

- Đánh giá đạt chuẩn, kiểm định về bảo mật các thiết bị về tầng, dịch vụ, phần mềm.

3. Yêu cầu:

- Độ tuổi tuyển dụng: Nam không quá 40; nữ không quá 35.

- Trình độ học vấn: Cử nhân, kỹ sư đại học hệ chính quy các trường: Tốt nghiệp Khoa An toàn thông tin - Học viện kỹ thuật mật mã; CNTT/ĐTVT Đại học Bách Khoa Hà Nội; CNTT/ĐTVT Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông hoặc tương đương, Đại học Quốc gia, Đại học Duy Tân…

- Trình độ Tiếng Anh: Có chứng chỉ tiếng Anh chuẩn quốc tế TOEIC tối thiểu 550 điểm trở lên hoặc tương đương.

- Có hiểu biết tốt về các kỹ thuật khai thác tấn công và phòng thủ.

- Có kinh nghiệm trong Quản trị CNTT, Quản trị Rủi ro và Đánh giá Tuân thủ chính sách an toàn thông tin.

- Yêu cầu có kinh nghiệm trong việc thiết lập chính sách an ninh công nghệ & IT.

- Có kinh nghiệm về nền tảng công nghệ và các yêu cầu an ninh công nghệ liên quan.

- Hiểu biết về chuẩn OWASP, ISO 27001, NIST standards, CERT, SANs.

- Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm trong cùng lĩnh vực

4. Dự kiến nhân sự bắt đầu đi làm từ ngày 01 tháng 8 năm 2017.

5. Nơi làm việc: Trung tâm An toàn thông tin - Ban IT&VAS - Tập đoàn VNPT

 

IV.  VỊ TRÍ THEO DÕI GIÁM SÁT AN TOÀN THÔNG TIN, VẬN HÀNH SOC 

1. Số lượng cần tuyển: 04 (bốn) người.

2. Mô tả công việc:

- Quản lý, xây dựng, vận hành trung tâm điều hành an ninh mạng SOC của VNPT.

- Giám sát theo dõi an ninh an toàn trên hệ thống hạ tầng mạng và dịch vụ của VNPT.

- Theo dõi, phân tích các cuộc tấn công, thăm dò vào VNPT.

- Thực hiện tiền xử lý đối với các sự cố, sự kiện về an toàn thông tin được phát hiện.

- Đưa các cảnh báo, điều phối và phối hợp với các đơn vị khác trong việc xử lý các sự cố về an ninh an toàn.

- Cung cấp các thông tin về an toàn thông tin tới khách hàng của VNPT.

- Thực hiện tiếp nhận các nguồn thông tin về ATTT: mã độc, deface, spam, phishing… từ trong và ngoài VNPT.

3. Yêu cầu:

- Độ tuổi tuyển dụng: Nam không quá 40; nữ không quá 35.

- Trình độ học vấn: Cử nhân, kỹ sư đại học hệ chính quy các trường: Tốt nghiệp Khoa An toàn thông tin - Học viện kỹ thuật mật mã; CNTT/ĐTVT Đại học Bách Khoa Hà Nội; CNTT/ĐTVT Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông hoặc tương đương, Đại học Quốc gia, Đại học Duy Tân…

- Trình độ Tiếng Anh: Có chứng chỉ tiếng Anh chuẩn quốc tế TOEIC tối thiểu 550 điểm trở lên hoặc tương đương.

- Có hiểu biết tốt về các kỹ thuật khai thác tấn công và phòng thủ

- Hiểu biết về security Incident Response, phân tích mã độc, dịch ngược.

- Có kinh nghiệm làm về phân tích và giám sát logs trên các hệ thống.

- Có kinh nghiệm triển khai các giải pháp đảm bảo ANTT như: Firewall, SIEM, IDS/IPS, Loadbalance …

- Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ đánh giá điểm yếu và kiểm thử xâm nhập: Web acrunetix, Rapid 7, Metasploit, Burpsuite, IDApro…

- Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm trong cùng lĩnh vực

4. Dự kiến nhân sự bắt đầu đi làm từ ngày 01 tháng 8 năm 2017.

5. Nơi làm việc: Trung tâm An toàn thông tin - Ban IT&VAS - Tập đoàn VNPT

 

* Hồ sơ cần có:

1. Bản sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4x6, người khai phải ký tên, có xác nhận của chính quyền địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc của cơ quan quản lý người lao động (thời hạn 6 tháng).

2. Đơn xin tham gia dự tuyển/Đơn xin việc.

3. Giấy khám sức khỏe của các cơ sở y tế có thẩm quyền tại các Trung tâm y tế quận, huyện trở lên, các bệnh viện Trung ương và địa phương (có giá trị trong vòng 03 tháng gần nhất).

4. Bản sao công chứng hợp pháp các giấy tờ như Giấy khai sinh, Bằng tốt nghiệp, chứng chỉ đào tạo, Kết quả học tập theo các văn bằng chứng, Giấy chứng nhận ưu tiên, Bản tóm tắt thông tin cá nhân của người dự tuyển về quá trình học tập, công tác, kinh nghiệm của bản thân…

Thời hạn nhận hồ sơ: Từ 8h30 ngày 24/4/2017 đến trước 16h ngày 23/5/2017.

Đầu mối liên hệ và nhận hồ sơ tuyển dụng: Ban IT&VAS - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Số 57 Phố Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. (Liên hệ Ông Nguyễn Ngọc Quân - SĐT: 0949081869 - email: quannn@vnpt.vn)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
2017 © Cổng thông tin điện tử Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin
Điện thoại: 0650.3866.366 - 0650.3866.767
Địa chỉ: 326 Đại Lộ Bình Dương, P.Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, T.Bình Dương.
Thiết kế bởi VNPT BÌNH DƯƠNG